ZASTĄP TRADYCYJNE SZAMBO PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW I OSZCZĘDZAJ!

Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków są kilkukrotnie niższe niż koszty eksploatacji szamba szczelnego. Każda instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z dwóch podstawowych części: podczyszczania beztlenowego (Epurbloc + opcjonalnie separator tłuszczu) oraz doczyszczania tlenowego (drenaż rozsączający, a w trudniejszych warunkach – filtr piaskowy lub kopiec filtracyjny).

Firma SOTRALENTZ HABITAT przez przeszło 30 lat, przebadała i stworzyła liczne gamy urządzeń do oczyszczania ścieków. W swojej ofercie posiada oczyszczalnie odpowiednie do każdych warunków gruntowo-wodnych. Wszystkie oczyszczalnie produkowane są zgodnie z ISO 9001:2008

Osadniki Epurbloc®, stosowane w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych, znakowane są znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.

W ofercie dostępne są również

  • urządzenia pomocnicze : filtry doczyszczające, separatory tłuszczu etc.
  • akcesoria : studzienki, nadbudowy etc..

Jesteśmy autoryzowanym instalatorem i serwisantem firmy SOTRALENTZ