Kolektory słoneczne Vaillant

System solarny
Słońce jest jedynym niewyczerpanym źródłem energii, jakie ludzkość ma do swojej dyspozycji. Promienie słoneczne docierające do Ziemi jednego dnia mogłyby dostarczyć energii wystarczającej na 180 lat. Stosując kolektory słoneczne, możemy wykorzystać część tej energii do podgrzewania wody użytkowej i ogrzewania pomieszczeń.

System solarny oparty o kolektory wysokiej jakości jest w stanie zaabsorbować do 95% padającego promieniowania. Na naszej szerokości geograficznej średnia wartość sum nasłonecznienia wynosi 1600 godzin w ciągu roku. Oznacza to w praktyce, że instalacja kolektorów słonecznych może obniżyć roczny koszt przygotowania ciepłej wody do 60%. Kolektory słoneczne firmy Vaillant są nowatorskim pomysłem na ciepło.

 

Technologia solarna jest jednym z priorytetowych kierunków rozwoju firmy Vaillant. Podstawą działania jest orientacja na potrzeby Klienta, na jego zadowolenie z wysokiej jakości urządzeń grzewczych, które dostarczają najtańszej energii oraz dają maksymalny komfort cieplny zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej. System solarny jest doskonałym uzupełnieniem każdego systemu grzewczego opartego na urządzeniach gazowych, olejowych czy elektrycznych. Zastosowanie systemów solarnych nie ogranicza się wyłącznie do budownictwa jednorodzinnego. Dużą efektyw­ność stosowania kolektorów uzyskamy również w przypadku obiektów o dużym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę, takich jak: hotele, pensjonaty, obiekty sportowe czy placówki służby zdrowia.

Ze względu na zmiany nasłonecznienia w ciągu roku kolektory słoneczne są przewidziane jako wspomaganie instalacji pracującej w oparciu o kocioł grzewczy zasilany gazem lub olejem.Dodatkową zaletą stosowania systemu jest ochrona środowiska. Kolektor słoneczny o powierzchni 4 m2 przyczynia się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o ok. 1 tonę rocznie.

Płaskie kolektory słoneczne auroTHERM marki Vaillant to urządzenia wykorzystujące optymalnie energię sło­neczną do przygotowania ciepłej wody oraz wspoma­gające w razie potrzeby centralne ogrzewanie. Dzięki perfekcyjnemu układowi regulacji system jest nie tylko wyjątkowo oszczędny i wygodny w użytkowaniu, lecz może być także dowolnie łączony z urządzeniami gazo­wymi, kotłami olejowymi, pompami ciepła czy kotłami stałopalnymi.

auroTHERM: solidny i ekonomiczny Kolektor auroTHERM to solidne, niedrogie rozwiązanie, które pozwala wydajnie korzystać z energii słonecznej. Powierzchnia brutto jednego lustra kolektora to 2,51 m2 przy wadze zaledwie 38 kg – idealna kombinacja para­metrów. Wysoki wskaźnik wykorzystania energii sło­necznej zapewnia nowa metoda laserowego zgrzewania absorbera, gwarantująca doskonałe przenoszenie ciepła. Kolejny istotny element kolektora to szyba solarna, która przepuszcza do absorbera aż do 91% energii promienio­wania słonecznego. Płaska konstrukcja pozwala harmo­nijnie zabudować kolektory, które tworzą wraz z dachem jednolitą całość.

Prosty montaż i piękny wygląd Komplet nowo opracowanych elementów mocujących znacznie przyspiesza montaż na dachu i zabudowę w dachu skośnym, a także instalację na dachu płaskim. Ergonomiczna konstrukcja pozwala harmonijnie zabudo­wać kolektory, dowodząc, że oszczędne urządzenie może być zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne. System auro­THERM to eleganckie rozwiązanie z punktu widzenia nie tylko oszczędności i komfortu, lecz także estetyki i desi­gnu – podobnie jak inne instalacje oferowane przez firmę Vaillant.

Płaskie kolektory słoneczne auroTHERM VFK 145 V i VFK 145 H w skrócie:

 • powierzchnia kolektora brutto 2,51 m2, powierzchnia netto 2,33 m2, masa 38 kg
 • szkło konstrukcyjne o grubości 3,2 mm, przenikalność światła 91%
 • absorber w układzie serpentyny z blachy aluminiowej i rur miedzianych
 • możliwość montażu kolektorów w układzie pionowym (VFK 145 V) i poziomym (VFK 145 H)
 • ramy aluminiowe z czarną powłoką anodyzowaną
 • bardzo skuteczna izolacja termiczna tylnej ściany
 • elegancki wygląd: wizualnie atrakcyjne, nie wymagają dodatkowej ramy
 • wymiary: 2033 x 1233 x 80 mm (wys. x szer. x gł.).

Nowe rurowe kolektory słoneczne auroTHERM exclusiv VTK 570/2 i VTK 1140/2 to idealne połą­czenie małej masy i wysokiej wydajności. Rurowa konstrukcja umożliwia pozyskiwanie ekologicznej energii nawet wtedy, gdy do dyspozycji mamy nie­wiele miejsca. Nic nie stoi zatem na przeszkodzie, aby efektywnie wykorzystywać energię słoneczną.

Solarne ogrzewanie, solarna kąpiel Niezwykle korzystne parametry sprawiają, że rurowy kolektor próżniowy auroTHERM exclusiv nadaje się doskonale do wspomagania centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody za pomocą energii słonecznej. Dzięki kolistej powierzchni absor­bera każda z rur optymalnie pochłania dostępną ilość promieniowania słonecznego. Podwójne ścianki ze szkła oddzielone próżnią – podobnie jak w termo­sie – ograniczają do minimum straty ciepła. Efekt to niezwykle duży uzysk energii i niemała ulga dla domowego budżetu.

Wysoka trwałość: konstrukcja Rurowy kolektor próżniowy Vaillant jest zbudowa­ny z kwasoodpornego szkła silikonowanego o włas­nościach dostosowanych optymalnie do użytku w kolektorze słonecznym. Jego bezkonkurencyjną trwałość mechaniczną potwierdziły testy odpor­ności na opady gradu. Równie pomyślnie wypadły testy odporności na gwałtowne zmiany temperatury według ITW 02COL282.

Wzorowe: szczelność próżniowa Kolektory próżniowe marki Vaillant zawdzięczają wyjątkowo wysoką szczelność próżniową czystemu połączeniu elementów szklanych bez przejścia szkło­ metal. Ten rodzaj konstrukcji, podobny do stoso­wanego w termosach, gwarantuje trwałą szczelność próżniową rur.

Zaawansowane: specjalny materiał Paraboliczne zwierciadło koncentrujące kolektora jest pokryte powłoką ceramiczną wyjątkowo odporną na wpływy czynników atmosferycznych i zabrudzenia. Sama powłoka absorberów jest wykonana ze specjalnej mieszaniny z azotkiem glinu i przekształca energię promieniowania w ciepło. Efekt to doskonałe wskaźniki sprawności: współczynniki odbicia i absorpcji. Promieniowanie słoneczne jest optymalnie wykorzystane.

Optymalne: wykorzystanie światła Układ zwierciadeł w rurowych kolektorach próż­niowych Vaillant gwarantuje maksymalny uzysk energii: przy ukośnym naświetleniu współczynnik sprawności jest równie wysoki jak wówczas, gdy promienie słoneczne padają prostopadle wobec powierzchni kolektora. Zwierciadło z powłoką cera­miczną umieszczone pod rurami odbija i pozwala użytecznie wykorzystać każdy promień słońca, który dociera do kolektora. Nawet w sezonie jesiennym i wiosennym, gdy nasłonecznienie jest niewielkie, zaokrąglone zwierciadło umieszczone pod całą powierzchnią rury zapewnia optymalne podgrzewanie wody w obiegu grzewczym i instalacji wody użytkowej.

Nadają się także do dużych projektów... Nowe rurowe kolektory próżniowe VTK 570/2 i VTK 1140/2 można łączyć szeregowo w zespoły o powierzchni do 14 m2. Pozwala to bez problemu realizować nawet duże przedsięwzięcia.Kolektory wyposażone w sześć lub dwanaście rur pozwalają ponadto maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię dachu. Szerokość kolektora wynosi zaledwie 70 cm lub 140 cm, co umożliwia opracowanie zróżnicowanych projektów. Ponadto nowe rurowe kolektory próżniowe Vaillant można również instalować na elewacji budynku.

...a instalacja jest zawsze błyskawiczna Przy dużej wydajności dwa parametry kolektora pozostają niewielkie: masa i nakłady na montaż. Masa brutto wynosząca 19 kg (VTK 570/2) lub 37 kg (VTK 1140/2) sprawia, że kolektory auro­THERM exclusiv VTK 570/2 i VTK 1140/2 są w każ­dych okolicznościach łatwe w montażu – także dzięki seryjnemu wyposażeniu w akcesoria uła­twiające przenoszenie tych urządzeń. Należy też wspomnieć o przemyślanej, starannej konstrukcji. Prosta technika łączenia kompletnych kolektorów montowanych fabrycznie ułatwia instalację w rów­nym stopniu co technika połączeń przewodów hydraulicznych za pomocą pierścieni zaciskowych.

Płaskie kolektory słoneczne auroTHERM VFK 145 V i VFK 145 H w skrócie:

 • rurowe kolektory próżniowe wyposażone w sześć (VTK 570/2) lub dwanaście rur (VTK 1140/2)
 • przygotowanie ciepłej wody i wspomaganie centralnego ogrzewania z wykorzystaniem energii słonecznej rurowy kolektor próżniowy z bezpośrednim przepływem
 • paraboliczne zwierciadło koncentrujące z powłoką ceramiczną, wydajne i odporne na czynniki atmosferyczne
 • rura kolektora z dwoma ściankami ze szkła silikonowanego odpornego na opady gradu
 • absorber z selektywną powłoką z tlenku glinu
 • ciśnienie robocze 10 barów
 • montaż na dachu skośnym, elewacji budynku lub na dachu płaskim
 • powierzchnia netto 1 m2, powierzchnia brutto 1,16 m2 (VTK 570/2)
 • powierzchnia netto 2 m2, powierzchnia brutto 2,30 m2 (VTK 1140/2)
 • masa brutto 19 kg (VTK 570/2) lub 37 kg (VTK 1140/2)
 • możliwość wyboru strony przyłączenia zasilania i powrotu
 • możliwość wymiany rur w gotowym układzie (przyłączanie na sucho)

Najprostsza droga do Słońca System solarny auroSTEP to innowacyjny krok w zakresie szybkości i łatwości rozbudowy układu grzewczego o instalację solarną. Pozwala korzystać z dobrodziejstw energii słonecznej przy niewielkim nakładzie pracy i minimalnych kosztach. Zaciekawi on z pewnością klientów posiadających już kotły central­nego ogrzewania. auroSTEP to bardzo proste rozwią­zanie, przewidziane do komfortowego zaopatrzenia w ciepłą wodę rodziny 3­4­osobowej. Pod względem łatwości wykonania instalacji i jej montażu system ten jest rozwiązaniem przełomowym. Innowacyjny jest również sposób działania przy wyeliminowaniu z systemu naczynia przeponowego, odpowietrzników i uproszczenie montażu.

Budowa: Na system auroSTEP składają się tylko dwa lub trzy elementy. Są to kolektory słoneczne VFK 135 mon­towane poziomo na dachu i urządzenie auroSTEP. Do połączenia kolektora z urządzeniem auroSTEP potrzebne są dodatkowo dwa przewody z miedzi miękkiej (10 mm) wraz z kablem czujnikowym w izo­lacji cieplnej.

W urządzeniu auroSTEP VSL wbudowane są:

 • dwuwężownicowy zasobnik solarny o poj. 250 l lub 350 l
 • wersja 250 l z jedną wężownicą i grzałką elektryczną
 • pompa solarna
 • regulator solarny z czujnikami temperatury
 • zawór bezpieczeństwa
 • wężownica solarna – już napełniona czynnikiem solarnym
 • łączna wysokość podnoszenia do 12 m
 • wszystko to mieści się w niewielkich wymiarach.

Zalety stosowania systemu auroSTEP:

 • ograniczenie kosztów wykonania instalacji solarnej
 • eliminacja wielu połączeń hydraulicznych i elek­trycznych
 • wyeliminowanie naczynia przeponowego
 • brak odpowietrzników i rezygnacja z procesu napełniania i odpowietrzania instalacji
 • znaczne ograniczenie możliwości popełniania błę­dów montażowych
 • znaczące zmniejszenie wielkości miejsca zabudowy
 • skrócenie czasu wykonania instalacji
 • system bezciśnieniowy, przelewowy.

Zasada działania W stanie unieruchomienia kolektorów solarnych ciecz solarna znajduje się tylko w wężownicy zasobnika. W kolektorach natomiast znajduje się tylko powietrze. Jeżeli temperatura czujnika kolek­tora solarnego będzie odpowiednio wyższa od temperatury dolnego czujnika temperatury zasobnika, to pompa uruchomi się, stopniowo zwiększy prędkość obrotową według specjalnego czasowego programu pracy, zalewając czynnikiem solarnym kolektory, a powietrze przedostanie się do górnej części wężownicy solarnej. Konstrukcja kolektorów (układ w kształcie serpentyny), jak również prowadzenie przewodów zapewniają, że po zakończeniu pracy pompy ciecz solarna swobodnie spływa do wężownicy, a w kolektorach ponownie pojawia się tylko powietrze. System auroSTEP można nazwać solarnym systemem przelewowym.

Urządzenia kondensacyjne w zestawieniu z kolek­torami słonecznymi należą do najbardziej efek­tywnych i przyjaznych dla środowiska naturalnego rozwiązań grzewczych.

Dla wszystkich, którym zależy na oszczędzaniu nie tylko energii, ale również na dobrym zagos­podarowaniu powierzchni mieszkalnej, a także troszczącym się o środowisko naturalne, idealnym rozwiązaniem jest auroCOMPACT/2. Łączy on w kompaktowej obudowie kocioł gazowy kondensa­cyjny o najwyższej sprawności energetycznej z bar­dzo wydajnym warstwowym, solarnym zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Dodatkową jego zaletą jest fakt, iż urządzenie to jest specjalnie dostosowane do współpracy z kolektorami słonecznymi.

Instalacja urządzenia auroCOMPACT/2 polecana jest również tam, gdzie nie ma zainstalowanego systemu solarnego, a właściciel zdecyduje się na jego montaż dopiero w przyszłości. auroCOMPACT/2 w takim wypadku pracuje jak wysoko wydajne urządzenie kondensacyjne, które w dowolnym czasie łatwo można rozbudować o system solarny.

VSC S auroCOMPACT/2 w skrócie:

 • kocioł kondensacyjny i wydajny, warstwowy zasobnik solarny o pojemności 150 l w kompakto­wej obudowie
 • urządzenie specjalnie przystosowane do współ­pracy z kolektorami słonecznymi (posiada m.in. wbudowany regulator solarny, solarny wymiennik ciepła, pompę obiegu kolektorowego, miernik natężenia przepływu cieczy solarnej, manometr oraz termostat c.w.u.)
 • duża elastyczność w wyborze miejsca zabudowy kotła dzięki kompaktowym wymiarom (idealny do zabudowy we wnękach i na strychu)
 • bezkonkurencyjnie szybka i bezproblemowa instalacja
 • wysoki współczynnik sprawności energetycznej kotła (do 109%)
 • wysoki komfort ciepłej wody użytkowej dzięki wydajnemu warstwowemu zasobnikowi solarnemu.