Kolektory słoneczne - zastosowanie
Kolektory słoneczne stosuje się głównie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU), ale mogą również znależć zastosowanie do okresowego wspomagania ogrzewania budynku i podgrzewania wody basenowej. Ze względu na stabilne zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w gospodarstwach domowych w ciągu całego roku można precyzyjnie dobrać nieskomplikowany wysoce wydajny układ solarny który w okresie letnim pokryje nam całkowicie zapotrzebowanie na c.w.u. Oszczędności średnioroczne sięgają 60-70%.

Kolektory słoneczne – najtańszy sposób podgrzania ciepłej wody użytkowej
Ze względu na coraz wyższy standard izolacyjności budynków a tym samym ograniczanie kosztów ogrzewania, ciepła woda stanowi coraz istotniejszy czynnik kosztów eksploatacji budynku. W czasie intensywnego nasłonecznienia jedyną energią jaką musimy dostaczyć jest ta do napędzania pompy obiegowej ukłau solarnego czyli około 40W. Również w przypadku słabego padania promieni słonecznych czyli światła rozproszonego wysocewydajne kolektory słoneczne poozwalają na pełne zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową tak więc prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja solarna jest najtańszym sposobem na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Zwrot kosztów inwestycji
Zwrot kosztów poniesionych na instalację kolektorów słonecznych zależnie od źródła ciepła wynosi około 7 lat, jednak w chwili obecnej kiedy działa program dofinansowania z funduszu NFOŚiGW w wysokości 45% inwestycja solarna zyskuje jeszcze bardziej na wartości a zwrot kosztów znacząco się skrócił.

Gwarancja
Należy pomiętać że tylko sprawdzone kolektory słoneczne i prawidłowy ich montaż zapewni nam oszczędności i bezawaryjne działanie instalacji przez długie lata.